Archive for Espen

Røsvikveien

SA-Anlegg har i 2010-2011 hatt underentreprise på utkiling av stikkrenner, masseforflytting og pigging/sprenging av skjæringer på Røsvikveien.

Røsvikveien befinner seg i Sørfold kommune og var i sørgelig forfatning.og trengte virkelig oppgradering.

Fjernvarmeanlegget i Harstad

 

Statkraft har fått konsesjon til å bygge et biobasert fjernvarmeanlegg i Harstad. Med lokal skogsflis som hovedenergikilde skal det nye fjernvarmeanlegget levere miljøvennlig varme til offentlige og private kunder fra 1. kvartal 2012.

 

I forbindelse med dette har vi hatt underentreprise på grunnarbeidet for Veidekke.
Se artikkel i Harstad Tidene

 

 

Vår nettside!

Velkommen til vår nettside.

Her vil du finne opplysninger over tidligere jobber, nåværende jobber og type jobber vi utfører.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å få en jobb utført.