RV 80 Gang- og sykkelveg Stranda-Klungset

Vi er for fullt igang med å neste strekning på gang- og sykkelvegen som skal gå langs RV 80 på Erikstad.
Første del av jobben er å etablere en balansefylling i strandkanten. Denne skal sørge for at ikke jordmasser glir ut eller flytter på seg når vi starter med å fylle til gang- og sykkelvegen.
Andre del er å fylle til Gang- og sykkelvegen, legge nye stikkrenner og kummer, samt montere belysning.
På- og avkjøringene til RV80 vil bli samlet til to stk

002

Vi takker Statens Vegvesen for oppdraget

 

Comments are closed.